چادرهای حبابی شفافدر حال اردو زدن و در باغ برای رسیدن به سطح بعدی هستند. به جای اینکه در تاریکی چادر مدرسه قدیمی دراز بکشید یا در خانه در خانه بنشینید و باران را تماشا کنید ، شما می تواند در چادر حبابی بادی شفاف باشید . چادر مهمانی شفاف از مواد pvc شفاف برای پوشش سقف ، دیوار بغل چادر.

در کل 1صفحات

پیام بگذارید
پیام بگذارید
اگر به محصولات ما علاقه مندید و می خواهید جزئیات بیشتری را بدانید ، لطفاً پیامی را در اینجا بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

اخبار

مخاطب