پروژه خوابگاه YunFu 2022
2022-12-09

YunFu Dormitory Project 2022


Project type: Worker dormitory

Time of completion: July, 2022

Total area: 1500 m²

Number of containeres: 66 units

Number of installation workers: 35 people

Project introduction:

A container house is a temporary house that can replace an ordinary board house.
The construction period of a large-scale construction project is very long, and workers need to live on the construction site for a long time, which leads to the problem of living.
If a concrete house is specially built for this purpose, the construction period will be significantly extended, so the contractor will use our container house as a temporary house.
The assembly time of this kind of container house is very fast, and a house can be assembled in 1-2 hours, and the service life of our cbox container house can reach 10-15 years.
پس از اتمام کار ساخت و ساز، می توان این خانه های کانتینری را برچید و سپس برای استفاده مداوم به محل ساخت و ساز دیگری منتقل کرد و یا به عنوان یک انبار استفاده کرد که خانه ای بسیار مقرون به صرفه است.

پیام بگذارید
پیام بگذارید
اگر به محصولات ما علاقه مندید و می خواهید جزئیات بیشتری را بدانید ، لطفاً پیامی را در اینجا بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

اخبار

مخاطب